Huawei Y7 Prime TRT-L21A Xóa mật khẩu – FRP tài khoản google ok

Huawei Y7 PRIME TRT-L21A FRP MÃ BẢO VỆ OK
File cứu máy treo logo, virut, lỗi ưng dụng,xóa frp, unbỉck
file flash qua tool ok, fix máy mã bảo vệ, unbrich ok