Hướng dẫn Fake VPN ổn định Internet

Tính năng:

  • Tăng tốc độ mạng cực nhanh khi vào Facebook, Youtube, Zoom Meeting… bằng công nghệ CloudFlare WARP+. Không còn lo lắng về chuyện đứt cáp nữa.
  • Truy cập các website bị chặn và giới hạn.
 • Dễ dàng cài đặt và sử dụng.

Installation (Windows 7, 8, 10)

Quick start

 • Step 1: Open APKCombo VPN.
 • Step 2: Click “Active CloudFlare WARP+ VPN” button.
 • Step 3: Click “Active” button to active “warpplus” Tunnel.

Installation (MacOS)

 • Step 1: Download warpplus.conf file.
 • Step 2: Download and Install WireGuard for MacOS.
 • Step 3: Open WireGuard and click “Import Tunnel (s) from file” button.
 • Step 4: Select “warpplus.conf” file and click “Active” button.

Hướng dẫn trong 3 bước:

 1. Tải và cài đặt APKCombo VPN
 2. Mở APKCombo VPN > bấm nút Active CloudFlare WARP+ VPN > bấm nút Active.
 3. Bấm Check VPN: trên trang chủ ở dưới ảnh đầu tiên sẽ có dòng trạng thái màu xanh là thành công (Your WARP status: PLUS)

Nguồn : j2team