Rom stock Vsmart Joy 2 Plus (V420A)

File này để fix treo logo, unbrick máy 9008 và xóa mật khẩu cũng như google FRP cho ae flash qua qualcomm 9008

fix dm-verity verification failed, fix red state

File yên tâm 100% đã test

Link Download ROM Vsmart Joy 2 Plus (V420A) : Tải Về
Pass : Liên hệ 0902923968 ( ta…123)