Rom vsmart Bee 3 V230A treo logo,fix lỗi khởi động,xoá tài khoản google ok

Rom fix treo logo,xóa tài khoản google FRP bypass,xóa vin ID.

Link tải rom : Download

Pass : Liên hệ 0902923968 (h.2)